Vzhľadom na súčasnú situáciu je zmena programu vyhradená

18. september 2021 / Lehota nad Rimavicou

15:00

2. október 2021 / Poprad / Barn Club

20:00